Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

R

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


113 recoble m
sin. refrany m
ES estribillo
EN refrain
FR refrain

Tornada d’una cançó popular.

114 recopilació f
ES recopilación
EN collection
FR collection

Compilació.

115 recopilador -a m i f
ES recopilador -a
EN collector
FR collecteur

Persona que es dedica a l’arreplega i sistematització de parèmies.

116 recull m
ES colección
EN collection
FR collection

Reunió de coses recollides.

Ex.: Un recull de cançons populars.

117 refrany m
sin. recoble m
ES estribillo
EN refrain
FR refrain

Tornada d’una cançó popular.

118 refrany m
sin. parèmia f
ES refrán
EN saying
FR proverbe

Oració completa i independent que, en sentit directe o al·legòric, i generalment de forma sentenciosa i el·líptica, expressa un pensament a manera de judici en què es relacionen almenys dues idees.

Ex.: «Músic pagat fa mal so», «Any gelat, any de blat».

119 refrany meteorològic m
ES refrán meteorológico
EN meteorological saying
FR proverbe météorologique

Parèmia que pronostica o descriu fenòmens meteorològics de llocs determinats i concrets.

Ex.: «A l’abril, cada gota en val mil», «Per Sant Jordi, espiga l’ordi».

120 refrany personal m
ES refrán personal
EN personal saying
FR proverbe personnel

Parèmia referida a persones o a personatges històrics, llegendaris o imaginaris.

Ex.: «Xerrar més que l’Assumpta d’Antella», «Com l’ase d’en Móra, que de tot s’enamora».

121 refranyer m
sin. diccionari de refranys m
ES refranero
EN collection of proverbs
FR recueil de proverbes

Recull de refranys.

122 renec m
ES reniego
EN swearword
FR juron

Paraula tinguda per grossera o indecent usada com a interjecció.

123 repertori m
ES repertorio
EN repertory
FR répertoire

Recull en general.

124 repetició f
ES repetición
EN repetition
FR répétition

Figura de dicció que consisteix a repetir un mot o un grup de mots al començament de dues o més clàusules, dotant d’un cert èmfasi l’expressió.

Ex.: «Notaris, advocats i procuradors, a l’infern de dos en dos», «Una ànima sola, ni riu, ni canta, ni plora».

125 rima f
ES rima
EN rhyme
FR rime

Total o parcial concordança de fonemes entre dos o més mots a partir de la darrera vocal accentuada, especialment emprada per a obtenir terminacions iguals o semblants entre dos o més versos.

126 ritme m
ES ritmo
EN rhytm
FR rhytme

Repetició successiva d’un element dins un vers.

127 rodolí m
ES pareado
EN couplet
FR couplet

Conjunt de dos versos apariats, generalment de to satíric o humorístic.

128 rondalla f
sin. conte popular m
ES cuento infantil
EN tale
FR conte

Narració breu d’origen popular, sovint transmesa oralment, de caràcter fantàstic, llegendari o amb elements reals, destinada especialment a l’entreteniment dels infants.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: