Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

 • Subscriu-te al butlletí sobre refranys catalans

  Subscriu-te al butlletí mensual sobre refranys catalans
 • Els 100 refranys més populars

  Els 100 refranys més populars, de Víctor Pàmies i Jordi Palou (Cossetània, 2012, Valls)
 • Amb cara i ulls

  Vols un llibre en paper?
 • En cap cap cap

  Vols un llibre en paper?
 • Dites.cat

  En vols un?
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana

  Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • El refranyer eivissenc d’Antoni Juan Bonet

  El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet
 • Els 100 refranys més populars, 6a edició (2022)

  Els 100 refranys més populars de la llengua catalana, 6a edició
 • 101 dites il·lustrades per a tothom (2022)

  101 dites il·lustrades per a tothom
 • Dites catalanes. Quatre-cents aforismes de Joan Carles i Amat (2022)

  Dites catalanes. Quatre-cents aforismes de Joan Carles i Amat
 • Altres iniciatives

  Top Ten dels refranys catalans
 • 300 dites que faran història
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • Contacta amb mi

  correu electrònic
 • Statcounter

  website statistics
  (Des del gener de 2008)

P

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


93 palíndrom m
ES palíndromo
EN palindrome
FR palindrome

Mot o frase que es pot llegir tant de dreta a esquerra com d’esquerra a dreta sense variar el seu contingut.

Ex.: «ala», «avalava», «madam», «no saps pas on», etc.

94 paràbola f
ES parábola
EN parable
FR parabole

Al·legoria que conté un ensenyament moral.

95 paradoxa f
sin. antilogia f
ES paradoja
EN paradox
FR paradoxe

Figura retòrica que consisteix en una afirmació contradictòria aparentment que suggereix una veritat o una opinió contrària a l’opinió general.

Ex.: «els cecs hi veuen», «la vida només és un somni», etc.

96 paràfrasi f
ES paráfrasis
EN paraphrase
FR paraphrase

Figura retòrica que consisteix en la repetició o comentari d’un text dient el mateix però amb altres paraules.

97 paraula clau f
ES palabra clave
EN keyword
FR mot clé

Paraula que caracteritza el text del qual s’ha extret, sense que formi part de cap sistema de classificació estandarditzat.

98 parèmia f
ES paremia
EN paroemia
FR parémie

Acte de parla breu, codificat, d’autor anònim i consagrada per l’ús reiterat de generacions i generacions.

Ex.: «Qui paga, mana».

99 paremiògraf -a m i f
ES paremiógrafo -a
EN paroemiographer
FR parémiographe

Persona que recull proverbis.

100 paremiografia f
ES paremiografía
EN paroemiography
FR parémiographie

L’art de compondre refranyers o recopilar parèmies.

101 paremiòleg -òloga m i f
ES paremiólogo -a
EN paroemiologist
FR parémiologue

Lingüista especialitzat en paremiologia.

102 paremiologia f
ES paremiología
EN paroemiology
FR parémiologie

Branca de la lingüística que estudia els proverbis.

103 paremiologia comparada f
ES paremiología comparada
EN comparative paroemiology
FR parémiologie comparative

Especialització de la paremiologia que estableix relacions entre les parèmies de diferents idiomes i cultures.

104 paremiologia sàvia f
ES paremiología sabia
EN learned paroemyology
FR parémiologie sage

Parèmies d’origen culte, de les quals se’n coneix l’autor.

105 paremiologia vulgar f
ES paremiología vulgar
EN popular paroemyology
FR parémiologie populaire

Parèmies d’origen popular, sense tenir constància d’una autoria.

106 paremiològic -a adj
ES paremiológico -a
EN paroemiological
FR parémiologique

Relatiu o pertanyent a la paremiologia.

107 poema m
ES poema
EN poem
FR poème

Composició literària escrita en llenguatge poètic.

108 polisèmia f
ES polisemia
EN polysemy
FR polysémie

Fenomen semàntic que consisteix en el fet que una mateixa forma fonètica tingui diversos significats.

Ex.: «Per la vida es perd la vida».

109 premissa f
ES premisa
EN premise
FR prémisse

Cadascuna de les dues proposicions d’un sil·logisme de les quals s’infereix la conclusió.

110 principi m
ES principio
EN principle
FR principe

Axioma, postulat. Cadascuna de les veritats admeses tradicionalment com a evidents per elles mateixes i com a normes segons les quals procedeix tot discurs.

111 proverbi m
ES proverbio
EN proverb
FR proverbe

Màxima moral i didàctica, tant les de caire erudit com les anomenades populars.

Ex.: «Val més una gota de saber que un mar de fortuna», «Joc de mans, joc de vilans».


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
A %d bloguers els agrada això: