Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

O

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


91 onomatopeia f
ES onomatopeya
EN onomatopoeia
FR onomatopée

Procediment de formació de mots mitjançant significats que intenten imitar d’una manera aproximada sorolls produïts per un animal, un fenomen de la naturalesa, etc.

Ex.: «Xam, xam, so d’aram», «Tan bo, tan bo, so de tambor», «Tururut tururut, qui no vol perdre que no juc».

92 oralitat f
ES oralidad
EN orality
FR oralité

Conjunt de la tradició parlada, no escrita.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: