Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

 • Subscriu-te al butlletí sobre refranys catalans

  Subscriu-te al butlletí mensual sobre refranys catalans
 • Els 100 refranys més populars

  Els 100 refranys més populars, de Víctor Pàmies i Jordi Palou (Cossetània, 2012, Valls)
 • Amb cara i ulls

  Vols un llibre en paper?
 • En cap cap cap

  Vols un llibre en paper?
 • Dites.cat

  En vols un?
 • Altres iniciatives

  Top Ten dels refranys catalans
 • Fes-te micropatrocinador de la paremiologia tòpica
 • 300 dites que faran història
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • Contacta amb mi

  correu electrònic
 • Statcounter

  website statistics
  (Des del gener de 2008)
 • Mapa de paremiologia tòpica

M

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


76 màxima f
ES máxima
EN maxim
FR maxime

Sentència que conté un precepte moral o pràctic, expressat en llenguatge breu i reflexiu.

77 metàfora f
ES metáfora
EN metaphor
FR métaphore

Figura retòrica que consisteix en la substitució d’un significant per un altre en el cas que els significats es trobin en una certa relació d’analogia.

Ex.: «Uns cullen les flors i altres les espines».

78 metonímia f
ES metonimia
EN metonymy
FR métonymie

Figura retòrica que consisteix en la substitució d’un terme per un altre amb el qual es troba en relació de contigüitat en el discurs, de causa i efecte, continent i contingut, símbol i cosa simbolitzada, lloc de procedència, matèria i objecte, abstracte i concret, genèric i específic, autor i obra, etc.

Ex.: «Mare què vol dir casar? Parir, rentar i plorar».

79 metre m
ES metro
EN metre
FR mètre

Nombre i disposició de les síl·labes de què es compon un vers.

80 mètrica f
ES métrica
EN metric
FR métrique

Tècnica de la versificació.

81 mite m
ES mito
EN myth
FR mythe

Relat fabulós i llegendari que forma part del patrimoni cultural d’una comunitat i que pot tenir alguna relació amb la història.

82 mnemotècnia f
ES mnemotécnica
EN mnemonics
FR mnémotechnique

Conjunt de mecanismes i tècniques dirigits a millorar el rendiment de la memòria.

Ex.: Regla per recordar quants dies té cada mes: «Trenta dies té el novembre | i l’abril, juny i setembre; | tots els altres trenta-un | i el febrer vint-i-vuit».

83 modisme m
sin. idiotisme m
ES modismo
EN idiom
FR idiotisme

Expressió particular d’una llengua, que no s’adapta a les seves normes gramaticals o al sentit literal i usual de les seves paraules, sinó que posseeix un sentit figurat adoptat de manera convencional.

Ex.: «De bolín bolán» [ES], «de nyigui-nyogui» [CA].

84 monografia f
ES monografía
EN monograph
FR monographie

Estudi efectuat sobre un aspecte concret de qualsevol disciplina humanística o científica general.

85 monografia local f
ES monografía local
EN local monograph
FR monographie locale

Estudi sobre aspectes folklòrics, antropològics o de caire humanístic o científic general, però referit a una contrada o zona geogràfica determinada.

86 músic -a m i f
ES músico
EN musician
FR musicien

Professional de la música, que compon música, n’ensenya, etc.

87 música popular f
ES música popular
EN folk song
FR musique folk

Música i danses pròpies de la pagesia o del poble en general, d’arrels antigues i sovint desconegudes.

88 musicalitat f
ES musicalidad
EN musicality
FR musicalité

Qualitat de musical.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: