Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

L

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


72 lingüística f
ES lingüística
EN linguistics
FR linguistique

Disciplina que estudia el llenguatge i s’interessa per la descripció de l’estructura i el funcionament de les diferents llengües.

73 literatura popular f
ES literatura popular
EN popular literature
FR littérature populaire

Conjunt d’obres literàries breus, sovint transmeses per tradició oral (poemes, cançons, contes i llegendes, refranys, endevinalles, etc.), que expressen la cultura popular d’una comunitat.

74 llegenda f
ES leyenda
EN legend
FR légende

Narració popular d’esdeveniments sovint amb un fons real però desenrotllat i transformat per la tradició.

75 locució f
ES locución
EN locution
FR locution

Combinació estable de dos o més mots que tenen el valor sintàctic i semàntic d’un sol mot.

Ex.: Hi ha locucions nominals («posada en escena», ‘escenificació’), locucions verbals («tenir por», ‘témer’), locucions adverbials («tot de cop», ‘sobtadament’), locucions conjuntives («per tal que») i locucions prepositives («entorn de»).


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: