Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

I

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


66 idiotisme m
ES idiotismo
EN idiom
FR idiotisme

Tret lingüístic característic d’una llengua.

67 insult m
ES insulto
EN insult
FR insulte

Paraula o acte amb què s’insulta.

68 interjecció f
ES interjección
EN interjection
FR interjection

Mot o grup de mots que expressen una emoció o sentiment i fan la funció de tota una oració admirativa, malgrat que no en continguin tots els elements.

69 ironia f
ES ironía
EN irony
FR ironie

Figura retòrica que consisteix a expressar, dins d’un enunciat formal seriós, un contingut burlesc.

Ex.: «Monges de Sant Agustí, dos caps en un coixí».


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Advertisements

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: