Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

 • Subscriu-te al butlletí sobre refranys catalans

  Subscriu-te al butlletí mensual sobre refranys catalans
 • Els 100 refranys més populars

  Els 100 refranys més populars, de Víctor Pàmies i Jordi Palou (Cossetània, 2012, Valls)
 • Amb cara i ulls

  Vols un llibre en paper?
 • En cap cap cap

  Vols un llibre en paper?
 • Dites.cat

  En vols un?
 • Altres iniciatives

  Top Ten dels refranys catalans
 • Fes-te micropatrocinador de la paremiologia tòpica
 • 300 dites que faran història
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • Contacta amb mi

  correu electrònic
 • Statcounter

  website statistics
  (Des del gener de 2008)
 • Mapa de paremiologia tòpica

F

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


52 falsa etimologia f
ES falsa etimología
EN false etimology
FR fausse étymologie

Especulació, moltes vegades a partir dels mateixos mecanismes que defineixen els jocs enigmístics, a banda de la ciència etimològica.

Ex.: La de l’orxata: Conta la llegenda que en arribar el rei En Jaume a València va rebre’n un tassó de mans d’una nadiua i exclamà complagut: «Això és or, xata!».

53 fals amic m
ES falso amigo
EN false friend
FR faux ami

Cada un de la parella de mots pertanyents a llengües diferents que es corresponen per l’etimologia i per la forma, però que han evolucionat de manera diferent i posseeixen significat diferent.

Ex.: «espatlla» i «espalda», en català i castellà; «llibreria» (‘botiga de llibres’) i «library» (‘biblioteca’), en català i anglès; «constipat» (‘refredat’) i «constipation» (‘restrenyiment’), en català i francès.

54 fals derivat m
ES falso derivado
EN false cognate
FR faux derivative

Joc que consisteix en l’establiment d’una relació xocant entre dos mots que morfològicament podrien estar relacionats però que no ho estan.

Ex.: «sol-sola», «pom-poma», «tren-trena», «tro-trona», «pot-pota» o «món-mona».

55 faula f
sin. apòleg m
ES fábula
EN fable
FR fable

Narració en vers o en prosa, de fets meravellosos que tenen per protagonistes animals o éssers inanimats i que generalment contenen un ensenyament moral.

56 filosofia vulgar f
ES filosofía vulgar
EN vulgar philosophy
FR philosophie vulgaire

Recopilació de coneixements del poble, referits a la natura, l’existència de l’home i la seva actuació i de tota mena de coneixement possible, com a sistema jerarquitzat de judicis de valor sobre l’existència i el real amb vista a orientar l’actuació personal i col·lectiva, sense que hi hagi una autoria definida.

57 folklore m
ES folclore
EN folklore
FR folklore

Conjunt de tradicions (musicals, artístiques, culturals, etc.), de costums, de llegendes i de dites populars. | Estudi de les tradicions, els costums, les llegendes i les dites populars.

58 folklòric -a adj
ES folklórico
EN folkloric
FR folklorique

Relatiu o pertanyent al folklore.

59 folklorista m i f
ES folclorista
EN folklorist
FR folkloriste

Persona que estudia d’una manera científica els jocs, la música i els costums de caràcter popular en general o d’un grup humà en particular.

60 frase feta f
ES frase hecha
EN idiom
FR phrase faite

Frase d’una llengua que té una forma estereotipada i invariable, el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus components, i que gairebé mai no es pot traduir literalment d’una llengua a una altra.

Ex.: En són un exemple les frases fetes «ploure a bots i barrals» en català, «llover a cántaros» en castellà i «it’s raining cats and dogs» en anglès.

61 frase proverbial f
ES frase proverbial
EN proverbial phrase
FR phrase proverbiale

Parèmia que es diferencia del proverbi perquè permet alteracions gramaticals per encaixar en el context de la frase on s’inclou.

62 fraseologia f
ES fraseología
EN phraseology
FR phraséologie

Conjunt de frases fetes característiques d’una llengua o d’un registre.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: