Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

 • Subscriu-te al butlletí sobre refranys catalans

  Subscriu-te al butlletí mensual sobre refranys catalans
 • Els 100 refranys més populars

  Els 100 refranys més populars, de Víctor Pàmies i Jordi Palou (Cossetània, 2012, Valls)
 • Amb cara i ulls

  Vols un llibre en paper?
 • En cap cap cap

  Vols un llibre en paper?
 • Dites.cat

  En vols un?
 • Altres iniciatives

  Top Ten dels refranys catalans
 • Fes-te micropatrocinador de la paremiologia tòpica
 • 300 dites que faran història
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • Contacta amb mi

  correu electrònic
 • Statcounter

  website statistics
  (Des del gener de 2008)
 • Mapa de paremiologia tòpica

C

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


16 cadència f
ES cadencia
EN cadence
FR cadence

Distribució i combinació d’accents i mots que donen un ritme característic a cada idioma.

17 calembour m
sin. calembur m
ES calambur
EN pun
FR calembour

Joc de paraules produït per la combinació de mots amb síl•labes semblants, trossejant la cadena fònica d’una manera diferent a l’habitual.

Ex.: «Entre la rosa y el clavel, su majestad es-coja». Calembur de Francisco de Quevedo amb què guanya una aposta en dir-li a sa majestat que és coixa, sense embuts. (SERRA 1991). «Al cap i a la fi, se’n diuen fades perquè és un nom que, capgirat, es desfà. La fada es desfà, mostrant-se i desapareixent, com la substància dels somnis, que es fan i es desfan». Pau Riba a la novel·la Ena (Quaderns Crema, 1987) (SERRA 1991).

18 cançó f
ES canción
EN song
FR chanson

Composició musical acompanyada d’un text destinat a ser cantat.

19 cançoner m
ES cancionero
EN song book
FR chansonnier

Recull o llibre de cançons.

20 catacresi f
ES catacresis
EN catachresis
FR catachrèse

Figura retòrica que consisteix en l’ús d’un mot que designa un objecte per designar-ne un altre amb el qual té certa analogia.

21 cesura f
ES cesura
EN caesura
FR césure

Pausa mètrica que divideix el vers en dues parts anomenades hemistiquis.

22 citació f
ES cita
EN quotation
FR citation

Text d’un autor que hom addueix en suport d’una opinió, d’una regla, etc.

23 classificació taxonòmica f
ES clasificación taxonómica
EN taxonomic classification
FR classification taxonomique

Determinació d’una categoria (d’entre un conjunt de categories possibles, per exemple en una taxonomia) per a un objecte o concepte.

24 cobla f
ES copla
EN strophe
FR strophe

Agrupament de versos travats pel sentit o, més generalment, per la rima o les rimes.

Ex.: «La perdiu a la muntanya | canta i diu la veritat, | quan les cabres faran llana | les dones faran bondat.»

25 comparació f
sin. comparança f
ES comparación
EN comparatio
FR comparaison

Figura retòrica que consisteix en l’establiment explícit d’una relació de semblança entre dos elements (subjecte i objecte de comparació) units entre si per l’element d’enllaç (‘com’, ‘igual que’, etc.).

Ex.: «Té més paraules que fulles té un pi verd».

26 compendi m
ES compendio
EN compendium
FR compendium

Exposició succinta d’allò que conté de més substancial una exposició, una obra, etc., més extensa.

27 compilació f
ES compilación
EN compilation
FR compilation

Recull, obra, on són aplegats materials trets d’altres llibres, d’altres documents, etc.

28 complement m
ES complemento
EN complement
FR complément

Mot o conjunt de mots que té la funció de completar el significat d’algun element de l’oració, del qual depèn.

29 concatenació f
ES concatenación
EN concatenation
FR concaténation

Figura retòrica que consisteix en la repetició del mateix mot al final d’una frase i al principi de la següent com a forma d’enllaç sintàctic.

30 connector m
sin. connectiu m
ES conector
EN connective
FR connecteur

Element lingüístic que funciona com a nexe i assegura la cohesió del discurs.

31 conte m
ES cuento
EN tale
FR conte

Text narratiu curt de ficció.

32 context m
sin. cotext m
ES contexto
EN context
FR contexte

Entorn lingüístic que acompanya un enunciat.

33 contrapet m
sin. antístrofa f
ES antistrofa
EN spoonerism
FR contrapetterie

Joc que consisteix en la transposició de lletres o síl·labes en l’interior d’una frase que canvia el seu significat anodí per un de xocant i proper a l’obscenitat.

Ex.: «De totes les mosses, la que m’excita més és la Ramona | De totes les rosses, la que m’excita més és la mamona». || «Observava les cames de la moixa» | «Observava les mames de la coixa».

34 corranda f
ES copla
EN strophe
FR strophe

Cançó popular breu, sovint improvisada.

35 cultura popular f
sin. folklore m
ES cultura popular
EN folklore
FR culture populaire

Conjunt de tradicions (artístiques i culturals), costums, llegendes i dites populars, i formes de vida d’una comunitat.


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Sorry, the comment form is closed at this time.

«
»
 
%d bloggers like this: