Paremiologia catalana

Refranys, dites, frases fetes, proverbis… Una mica de tot.

 • Subscriu-te al butlletí sobre refranys catalans

  Subscriu-te al butlletí mensual sobre refranys catalans
 • Els 100 refranys més populars

  Els 100 refranys més populars, de Víctor Pàmies i Jordi Palou (Cossetània, 2012, Valls)
 • Amb cara i ulls

  Vols un llibre en paper?
 • En cap cap cap

  Vols un llibre en paper?
 • Dites.cat

  En vols un?
 • Altres iniciatives

  Top Ten dels refranys catalans
 • Fes-te micropatrocinador de la paremiologia tòpica
 • 300 dites que faran història
 • Els refranys més usuals de la llengua catalana
 • Contacta amb mi

  correu electrònic
 • Statcounter

  website statistics
  (Des del gener de 2008)
 • Mapa de paremiologia tòpica

A

Posted by vpamies a 20 Abril 2008

A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z


1 acte de parla m
ES acto de habla
EN speech act
FR acte de parole

Unitat comunicativa mínima feta per un parlant concret en una determinada situació comunicativa real.

2 adagi m
ES adagio
EN adage
FR adage

Formulació que resumeix breument un principi moral o una observació de caràcter general.

Ex.: «Pagès pereós, pagès miseriós».

3 aforisme m
ES aforismo
EN aphorism
FR aphorisme

Proposició concisa, completa i sovint enginyosa que enuncia una forma científica, filosòfica o moral sense argumentar-la.

Ex.: «Al metge, al confessor i a l’advocat, diga’ls sempre la veritat».

4 agudesa f
ES agudeza
EN sharpness
FR acuité

Dita enginyosa.

5 anàfora f
ES anáfora
EN anaphora
FR anaphore

Figura retòrica que consisteix en la repetició dels mateixos mots al començament de dues o més clàusules successives.

Ex.: «Al gos flac, puces en ell», «No deixes les sendes velles per novelles».

6 analogia f
ES analogía
EN analogy
FR analogie

Fenomen que acosta una forma lingüística a una altra que pertany a un paradigma més productiu.

Ex.: El plural «llapissos» en comptes del plural normatiu «llapis».

7 antiparèmia f
sin. refrany contradictori m
ES refrán contradictorio
EN contradictory saying
FR proverbe contradictoire

Refrany contradictori respecte d’un altre, que significa exactament el contrari.

Ex.: «Allò escrit, escrit està» [CA] – «Les paraules se les enduu el vent» [CA].

8 antologia f
sin. florilegi m
ES antología
EN anthology
FR anthologie

Recull de texts de diversos autors o de diverses obres d’un mateix autor, fet amb criteris històrics, temàtics, crítics o didàctics.

9 apotegma m
ES apotegma
EN apothegm
FR apothegme

Sentència breu, instructiva, especialment l’atribuïda a una persona il·lustre.

Ex.: «Veni, vidi, vici» (Juli Cèsar), «Tres coses calen per fer la guerra: diners, diners i diners» (Napoleó).

10 arcaisme m
ES arcaísmo
EN archaism
FR archaïsme

Mot o forma que ha quedat antiquat, obsolet, en algun moment de l’evolució de la llengua.

Ex.: «Tururut, tururut, qui no vol perdre que no juc».

11 argot m
ES argot
EN argot
FR argot

Varietat de parla pròpia d’un grup humà en un determinat àmbit.

12 auca f
ES aleluya
EN couplet
FR distique

Conjunt de dibuixos amb un fil narratiu, acompanyats cadascun d’un rodolí.

13 axioma m
ES axioma
EN axiom
FR axiome

Proposició indiscutida, admesa per tothom.

Ex.: «Dos i dos fan quatre».


A B C D E F– G – H I J – K – L M N O P Q R S T – U – V X – Y – Z

Sorry, the comment form is closed at this time.

»
 
%d bloggers like this: